mijnklimaatpartij

Naam: mijnklimaatpartij


RSIN: 8632.51.560

Contactgegevens: laura.leijendekkers@mijnklimaatpartij.nl

Doelstelling

mijnklimaatpartij is opgericht omdat we nog maar weinig tijd hebben om de opwarming van de aarde te beperken. We zijn het als goede voorouders verplicht aan de volgende generaties om de aarde leefbaar te houden. mijnklimaatpartij zal daarom de vier meet-ups per jaar organiseren en steeds een concrete actie uitwerken, zo nodig met steun van de gemeenteraad. Daarom wil mijnklimaatpartij met tenminste één zetel in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Hoofdlijnen beleidsplan

mijnklimaatpartij is opgericht omdat we nog maar weinig tijd hebben om de opwarming van de aarde te beperken. We zijn het als goede voorouders verplicht aan de volgende generaties om de aarde leefbaar te houden.

mijnklimaatpartij zal daarom de komende 8 jaar ieder seizoen een meet-up organiseren met inwoners en bedrijven daarbij steeds een concrete actie uitwerken en vervolgens vasthoudend tot realisatie brengen. Zo nodig wordt dit ook ondersteund met besluiten van de gemeenteraad. Daarom wil mijnklimaatpartij met tenminste één zetel in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn.

In de gemeenteraad zal mijnklimaatpartij zich voornamelijk concentreren op het thema duurzaamheid: d.w.z. alle besluiten toetsen aan het effect op de opwarming van de aarde, en daarna op de bijdrage aan het geluk van de inwoners en aan de sociale wijze van samenleven. Voorstellen indienen die de opwarming van de aarde beperken. Alles doen om met steun van de gemeente de initiatieven en concrete uitvoering van acties uit de meet-ups tot realisatie te brengen.

mijnklimaatpartij richt zich op de gemeenschap in de dorpen. Daarom staan de seizoensmeet-ups centraal. De gemeente is daar dienstbaar aan en vult aan waar dit nodig is voor duurzaamheid, geluk en sociaal samenleven.

mijnklimaatpartij bevordert om dit alles te bereiken goede samenwerking in de gemeenteraad. Daarbij past geen coalitie-oppositie verdeling, maar een afspiegelingscollege waarin álle partijen zich kunnen herkennen en waarin mijnklimaatpartij ook vertegenwoordigd wil zijn.

Activiteiten 2021

  • November 2021: Bestuur gevormd en partij opgericht
  • December 2021: Eerste ledenvergadering
  • Bestuur had in 2021 geen inkomsten en uitgaven