Foto: Matthja Sterk | locatie: Limespark | Bodegraven

Partijprogramma

mijnklimaatpartij is opgericht omdat we nog maar weinig tijd hebben om de opwarming van de aarde te beperken. We zijn het als goede voorouders verplicht aan de volgende generaties om de aarde leefbaar te houden.

mijnklimaatpartij zal daarom de komende 8 jaar ieder seizoen een meet-up organiseren met inwoners en bedrijven, en daarbij steeds een concrete actie uitwerken, en vervolgens vasthoudend tot realisatie brengen. Zo nodig wordt dit ook ondersteund met besluiten van de gemeenteraad. Daarom wil mijnklimaatpartij met tenminste één zetel in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn.

Initiatieven

Voorbeelden van zulke initiatieven zijn:

 • Jaarlijks véél meer bomen planten
 • Elektrische deelauto’s bevorderen
 • Koelwarmte van bedrijven benutten
 • Olivijn op paden en beschikbare stroken
 • Kunstmest verbieden
 • Schoolmoestuinen voor iedere basisschool

Duurzaamheid

In de gemeenteraad zal mijnklimaatpartij zich voornamelijk concentreren op het thema duurzaamheid:

 1. Bij alle besluiten en gedrag van de gemeente deze primair toetsen aan het effect op de opwarming van de aarde, en daarna op de bijdrage aan het geluk van de inwoners en op de sociale wijze van samenleven, in het bijzonder voor kwetsbaren die (tijdelijk) een steuntje nodig hebben, en een goede start voor kinderen.
 2. Voorstellen indienen die: 
  • de opwarming van de aarde beperken
  • de energietransitie in de gemeente versnellen
  • invulling geven aan een circulaire economie en hergebruik van materialen
  • de biodiversiteit vergroten
 3. Alles doen om met steun van de gemeente de initiatieven en concrete uitvoering van acties uit de meet ups tot realisatie te brengen.

Lokaal

mijnklimaatpartij richt zich op de gemeenschap in de dorpen. Daarom staan de seizoensmeet-ups centraal. De gemeente is daar dienstbaar aan, en vult aan waar dit nodig is voor duurzaamheid, geluk en sociaal samenleven.

Het recht op initiatief vanuit de gemeenschap om iets te agenderen in de gemeenteraad wordt versterkt en vereenvoudigd.

mijnklimaatpartij bevordert om dit alles te bereiken goede samenwerking in de gemeenteraad. Niet gericht op polarisatie, maar juist op het zijn van goede voorouders, voor de generaties die na ons komen. Daarbij past ook geen coalitie-oppositie verdeling, maar een afspiegelingscollege waarin álle partijen zich kunnen herkennen, en waarin mijnklimaatpartij ook vertegenwoordigd wil zijn.

er zijn al
Ontelbaar veel
bomen gedoneerd

Met donaties plant mijnklimaatpartij in 2022 bomen in onze gemeente.

Meet-ups

3 september 2022

Olivijn

Een mineraal dat CO2 blijvend omzet in kalk als het in aanraking komt met water. En het reguleert al miljoenen jaren het CO2 in de atmosfeer! Eenvoudig toe te passen in je tuin of als parkeerplaats in de vorm van steen of zand. Maar waarom wordt dit niet standaard toegepast?

Donatie
 

mijnklimaatpartij vraagt geen contributie. Wel zijn we erg blij met donaties.

In 2022 is ons doel om alle donaties om te zetten in bomen
en deze in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk te planten.

Jouw donatie zorgt dus direct voor een betere klimaatbeheersing.

Scan met je telefoon de QR-code met het bedrag dat jij wilt doneren aan mijnklimaatpartij.
Of klik op de link eronder.

 

Doneer 15 euro aan mijnklimaatpartij

of klik hier

Doneer 25 euro aan mijnklimaatpartij

of klik hier

Doneer 50 euro aan mijnklimaatpartij

of klik hier

Doneer 100 euro aan mijnklimaatpartij

of klik hier

#mijnklimaatpartij is #jouwklimaatpartij


Samen maken we het verschil voor een duurzame en leefbare toekomst in onze gemeente.

 Ik doe mee  

Loop gezellig mee! met de klimaatwandeling!

Wij nodigen iedereen die wil van harte uit om met onze klimaatwandeling mee te wandelen op dinsdagavond 28 juni, van 19:00 tot 20:30 (uitloop tot 21:00 uur).

Kringloop van ruilen en delen

Kom ook naar de meet-up ruilen en delen. Op zaterdag 4 juni van half 11 tot 12 uur, op het pleintje voor de bibliotheek in Bodegraven. Neem iets mee om te ruilen met anderen. En kunnen we echt zorgen voor een klimaatwinkel? 

Wandel mee met mijnklimaatpartij

Elke laatste dinsdag van de maand een klimaatwandeling. Startpunt op dinsdag 31 mei is het Huis van Alles in Bodegraven. Kom je ook?

© 2021 - 2022 mijnklimaatpartij | Ontwerp & realisatie Matthja Sterk & De Goudse Wolf

© 2021 - 2022 mijnklimaatpartij
Ontwerp & realisatie Matthja Sterk & De Goudse Wolf