Foto: Matthja Sterk | locatie: Burgemeester Kremerweg | Bodegraven

Partijprogramma

mijnklimaatpartij is opgericht omdat we nog maar weinig tijd hebben om de opwarming van de aarde te beperken. We zijn het als goede voorouders verplicht aan de volgende generaties om de aarde leefbaar te houden.

mijnklimaatpartij zal daarom de komende 8 jaar ieder seizoen een meet-up organiseren met inwoners en bedrijven, en daarbij steeds een concrete actie uitwerken, en vervolgens vasthoudend tot realisatie brengen. Zo nodig wordt dit ook ondersteund met besluiten van de gemeenteraad. Daarom wil mijnklimaatpartij met tenminste één zetel in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn.

Initiatieven

Voorbeelden van zulke initiatieven zijn:

 • Jaarlijks véél meer bomen planten
 • Elektrische deelauto’s bevorderen
 • Koelwarmte van bedrijven benutten
 • Olivijn op paden en beschikbare stroken
 • Kunstmest verbieden
 • Schoolmoestuinen voor iedere basisschool

Duurzaamheid

In de gemeenteraad zal mijnklimaatpartij zich voornamelijk concentreren op het thema duurzaamheid:

 1. Bij alle besluiten en gedrag van de gemeente deze primair toetsen aan het effect op de opwarming van de aarde, en daarna op de bijdrage aan het geluk van de inwoners en op de sociale wijze van samenleven, in het bijzonder voor kwetsbaren die (tijdelijk) een steuntje nodig hebben, en een goede start voor kinderen.
 2. Voorstellen indienen die: 
  • de opwarming van de aarde beperken
  • de energietransitie in de gemeente versnellen
  • invulling geven aan een circulaire economie en hergebruik van materialen
  • de biodiversiteit vergroten
 3. Alles doen om met steun van de gemeente de initiatieven en concrete uitvoering van acties uit de meet ups tot realisatie te brengen.

Lokaal

mijnklimaatpartij richt zich op de gemeenschap in de dorpen. Daarom staan de seizoensmeet-ups centraal. De gemeente is daar dienstbaar aan, en vult aan waar dit nodig is voor duurzaamheid, geluk en sociaal samenleven.

Het recht op initiatief vanuit de gemeenschap om iets te agenderen in de gemeenteraad wordt versterkt en vereenvoudigd.

mijnklimaatpartij bevordert om dit alles te bereiken goede samenwerking in de gemeenteraad. Niet gericht op polarisatie, maar juist op het zijn van goede voorouders, voor de generaties die na ons komen. Daarbij past ook geen coalitie-oppositie verdeling, maar een afspiegelingscollege waarin álle partijen zich kunnen herkennen, en waarin mijnklimaatpartij ook vertegenwoordigd wil zijn.

er zijn al
Ontelbaar veel
meet-ups georganiseerd

Meet-ups

2 maart 2024

Biodiversiteit

1 juni 2024

Energie opwekken

Donatie
 

Wij worden erg blij van donaties.

Jouw donatie zorgt er voor dat wij meer kunnen bereiken voor een betere klimaatbeheersing.

Scan met je telefoon de QR-code met het bedrag dat jij wilt doneren aan mijnklimaatpartij.
Of klik op de link eronder.

NL54RABO0377366234 t.n.v. Mijnklimaatpartij

 

Ik doneer 15 euro

of klik hier

Ik doneer 25 euro

of klik hier

Ik doneer 50 euro

of klik hier

Ik doneer 100 euro

klik hier

Samen maken we het verschil

 

 Ik doe mee  

Atelierdag voor groenste gemeente

Kom zaterdag 2 maart om 10.30 uur naar de Klimaatwinkel voor de atelierdag. Er zijn hoveniers en experts aanwezig die jou kunnen helpen met het maken van een groen plan!

Veel belangstelling bij klimaatmarkt

De eerste “klimaatmarkt” is druk bezocht. De bezoekers keken in het Evertshuis naar de laatste film van de Britse natuurfilmer David Attenborough. Wat doet klimaatverandering en wat kunnen we er tegen doen?

Foto-expositie groene gevels en daken

De foto-expositie van groene gevels en daken is geopend. De foto's zijn te bekijken in de etalage van de Klimaatwinkel.

© 2021 - 2024 mijnklimaatpartij | Ontwerp & realisatie Matthja Sterk & De Goudse Wolf

© 2021 - 2024 mijnklimaatpartij
Ontwerp & realisatie Matthja Sterk & De Goudse Wolf