Foto: Matthja Sterk | locatie: Burgemeester Kremerweg | Bodegraven

Partijprogramma

mijnklimaatpartij is opgericht omdat we nog maar weinig tijd hebben om de opwarming van de aarde te beperken. We zijn het als goede voorouders verplicht aan de volgende generaties om de aarde leefbaar te houden.

mijnklimaatpartij zal daarom de komende 8 jaar ieder seizoen een meet-up organiseren met inwoners en bedrijven, en daarbij steeds een concrete actie uitwerken, en vervolgens vasthoudend tot realisatie brengen. Zo nodig wordt dit ook ondersteund met besluiten van de gemeenteraad. Daarom wil mijnklimaatpartij met tenminste één zetel in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn.

Initiatieven

Voorbeelden van zulke initiatieven zijn:

 • Jaarlijks véél meer bomen planten
 • Elektrische deelauto’s bevorderen
 • Koelwarmte van bedrijven benutten
 • Olivijn op paden en beschikbare stroken
 • Kunstmest verbieden
 • Schoolmoestuinen voor iedere basisschool

Duurzaamheid

In de gemeenteraad zal mijnklimaatpartij zich voornamelijk concentreren op het thema duurzaamheid:

 1. Bij alle besluiten en gedrag van de gemeente deze primair toetsen aan het effect op de opwarming van de aarde, en daarna op de bijdrage aan het geluk van de inwoners en op de sociale wijze van samenleven, in het bijzonder voor kwetsbaren die (tijdelijk) een steuntje nodig hebben, en een goede start voor kinderen.
 2. Voorstellen indienen die: 
  • de opwarming van de aarde beperken
  • de energietransitie in de gemeente versnellen
  • invulling geven aan een circulaire economie en hergebruik van materialen
  • de biodiversiteit vergroten
 3. Alles doen om met steun van de gemeente de initiatieven en concrete uitvoering van acties uit de meet ups tot realisatie te brengen.

Lokaal

mijnklimaatpartij richt zich op de gemeenschap in de dorpen. Daarom staan de seizoensmeet-ups centraal. De gemeente is daar dienstbaar aan, en vult aan waar dit nodig is voor duurzaamheid, geluk en sociaal samenleven.

Het recht op initiatief vanuit de gemeenschap om iets te agenderen in de gemeenteraad wordt versterkt en vereenvoudigd.

mijnklimaatpartij bevordert om dit alles te bereiken goede samenwerking in de gemeenteraad. Niet gericht op polarisatie, maar juist op het zijn van goede voorouders, voor de generaties die na ons komen. Daarbij past ook geen coalitie-oppositie verdeling, maar een afspiegelingscollege waarin álle partijen zich kunnen herkennen, en waarin mijnklimaatpartij ook vertegenwoordigd wil zijn.

.
er zijn al
Ontelbaar veel
meet-ups georganiseerd

Geef om het klimaat
 

Jouw donatie zorgt er voor dat we samen meer kunnen bereiken.

NL40 TRIO 0320 8341 90

 

Samen maken we het verschil

 

 Ik doe mee  

Klimaatburgemeester wil meer bomen

De gemeente heeft een lijst gekregen met plekken waar meer bomen moeten komen. Er wordt nu gekeken waar dat kan.

Samen werken aan lokaal energie opwekken

De belangrijkste opbrengst van de meet-up energie opwekken: de samenwerking tussen verschillende partijen om lokaal energie opwekken nog beter onder de aandacht te brengen.

Anne-Sophie maakt zich hard voor minder vlees en zuivel

Van maandag 4 t/m zondag 11 maart is het de week zonder vlees en zuivel. Anne-Sophie vraagt hier aandacht voor en eigenlijk ook een oproep: doe mee!

© 2021 - 2024 mijnklimaatpartij | Ontwerp & realisatie Matthja Sterk & De Goudse Wolf

© 2021 - 2024 mijnklimaatpartij
Ontwerp & realisatie Matthja Sterk & De Goudse Wolf