Foto: Matthja Sterk | locatie: Volkstuinvereniging | Bodegraven

Partijprogramma

mijnklimaatpartij is opgericht omdat we nog maar weinig tijd hebben om de opwarming van de aarde te beperken. We zijn het als goede voorouders verplicht aan de volgende generaties om de aarde leefbaar te houden.

mijnklimaatpartij zal daarom de komende 8 jaar ieder seizoen een meet-up organiseren met inwoners en bedrijven, en daarbij steeds een concrete actie uitwerken, en vervolgens vasthoudend tot realisatie brengen. Zo nodig wordt dit ook ondersteund met besluiten van de gemeenteraad. Daarom wil mijnklimaatpartij met tenminste één zetel in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn.

Initiatieven

Voorbeelden van zulke initiatieven zijn:

 • Jaarlijks véél meer bomen planten
 • Elektrische deelauto’s bevorderen
 • Koelwarmte van bedrijven benutten
 • Olivijn op paden en beschikbare stroken
 • Kunstmest verbieden
 • Schoolmoestuinen voor iedere basisschool

Duurzaamheid

In de gemeenteraad zal mijnklimaatpartij zich voornamelijk concentreren op het thema duurzaamheid:

 1. Bij alle besluiten en gedrag van de gemeente deze primair toetsen aan het effect op de opwarming van de aarde, en daarna op de bijdrage aan het geluk van de inwoners en op de sociale wijze van samenleven, in het bijzonder voor kwetsbaren die (tijdelijk) een steuntje nodig hebben, en een goede start voor kinderen.
 2. Voorstellen indienen die: 
  • de opwarming van de aarde beperken
  • de energietransitie in de gemeente versnellen
  • invulling geven aan een circulaire economie en hergebruik van materialen
  • de biodiversiteit vergroten
 3. Alles doen om met steun van de gemeente de initiatieven en concrete uitvoering van acties uit de meet ups tot realisatie te brengen.

Lokaal

mijnklimaatpartij richt zich op de gemeenschap in de dorpen. Daarom staan de seizoensmeet-ups centraal. De gemeente is daar dienstbaar aan, en vult aan waar dit nodig is voor duurzaamheid, geluk en sociaal samenleven.

Het recht op initiatief vanuit de gemeenschap om iets te agenderen in de gemeenteraad wordt versterkt en vereenvoudigd.

mijnklimaatpartij bevordert om dit alles te bereiken goede samenwerking in de gemeenteraad. Niet gericht op polarisatie, maar juist op het zijn van goede voorouders, voor de generaties die na ons komen. Daarbij past ook geen coalitie-oppositie verdeling, maar een afspiegelingscollege waarin álle partijen zich kunnen herkennen, en waarin mijnklimaatpartij ook vertegenwoordigd wil zijn.

er zijn al
Ontelbaar veel
bomen gedoneerd

Met donaties plant mijnklimaatpartij in 2022 bomen in onze gemeente.

Meet-ups

Donatie
 

mijnklimaatpartij vraagt geen contributie. Wel zijn we erg blij met donaties.

In 2022 is ons doel om alle donaties om te zetten in bomen
en deze in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk te planten.

Jouw donatie zorgt dus direct voor een betere klimaatbeheersing.

Scan met je telefoon de QR-code met het bedrag dat jij wilt doneren aan mijnklimaatpartij.
Of klik op de link eronder.

 

Ik doneer 15 euro

of klik hier

Ik doneer 25 euro

of klik hier

Ik doneer 50 euro

of klik hier

Ik doneer 100 euro

klik hier

Samen maken we het verschil

 

 Ik doe mee  

Wandelen door De Reeuwijkse Hout

Dinsdagavond 28 maart wandelen we door de Reeuwijkse Hout! 4,9 kilometer over verharde en overharde paden. Neem gezellig iemand mee en heb je een hond? Die is ook van harte welkom. We starten om 19.00 uur bij de parkeerplaats bij het Nespad.

Campagne voor elektrische deelauto’s

De campagne voor elektrische deelauto's is gestart! Met een flyer-actie om een hub voor elektrische deelauto's per dorp te organiseren. In december 2022 was de eerste meet-up over dit onderwerp en in januari 2023 werd ingesproken bij de gemeenteraadsvergadering om de campagne te ondersteunen.

Een jaar meet-up bomen

Al een jaar zijn we bezig met de meet-up over bomen. Vorig jaar maart was dit onze eerste meet-up in de reekst voor de komende jaren. Waar staan we nu? Wat hebben we gedaan en wat kunnen/willen we nog bereiken? Praat en denk mee! Kom zaterdag 4 maart om 10.30 uur naar de Klimaatwinkel (Prins Hendrikstraat 20, Bodegraven).

© 2021 - 2023 mijnklimaatpartij | Ontwerp & realisatie Matthja Sterk & De Goudse Wolf

© 2021 - 2023 mijnklimaatpartij
Ontwerp & realisatie Matthja Sterk & De Goudse Wolf