Foto: Matthja Sterk | locatie: Bodegraafse bos | Bodegraven

Ruillen & delen: minder kopen, minder weggooien


Mijnklimaatpartij heeft de balans opgemaakt van de meet-up over ruilen & delen die in de zomer werd gehouden. Voorzitter van de meet-up Matthja Sterk: “Het idee is dat als we meer spullen ruilen en delen, we minder hoeven weg te gooien, minder hoeven te kopen, minder maken, minder grondstoffen winnen, minder transport. Kortom, langs alle kanten goed om de opwarming van de aarde te beperken; en dat is het doel van de klimaat-inzet. We hebben nog maar een paar jaar om daarin de omslag te maken”.

Er is al veel

Voor ruilen & delen is er natuurlijk al veel. Je kunt al gereedschap lenen en op internet via Peerby, kleding ruilen op internet bijvoorbeeld Vinted, spullen hergebruiken. We hebben al veel goede inzamelingen en kringloopwinkels en op internet via onder andere Marktplaats, en we hebben al het repair café. Voor boeken is de bibliotheek een klassieke voorloper en zijn er tegenwoordig veel ruilkastjes. We kwamen tot de conclusie dat we daarin dus niet zo veel hoeven te ontwikkelen of toe te voegen. Wel zou het besef en gebruik verder aangemoedigd kunnen worden.

Zelf doen

Heel veel acties die daaruit voortkomen zullen wij zelf doen, zoals:

  • Voortdurende communicatie, ook via onze eigen (social) media.
  • Het bracht ons er toe een Klimaatwinkel te starten, en vooral de etalage te gebruiken voor deze boodschap. Door steeds van pop up store te wisselen in leegstaande panden is dat zelf ook een voorbeeld van ruilen & delen!
  • Introductie van het “ruil-spel”, in de Klimaatwinkel, maar daarna misschien ook in het Huis van Alles.
  • Naar het voorbeeld van Mechelen denken we er ook over om in de Klimaatwinkel een “zaden en stekjes – bieb” te beginnen.
  • Bij winkels promoten van verpakkingsloos verkopen.

Ook de gemeente

  • om de communicatie hierover ook te ondersteunen en er bijvoorbeeld maandelijks op de gemeentepagina in de lokale krant aandacht aan te besteden. Wij willen daarin graag een bijdrage aanleveren.  
  • zelf ook aanwezig te zijn in de Klimaatwinkel, en zo meer mensen te bereiken, bijvoorbeeld over klimaat-armoede.
  • bij de afvalscheiding sterker in te zetten op een circulaire economie; en intensiever te scheiden en materialen voor hergebruik te selecteren (urban mining). En in het bijzonder aandacht te besteden (met het repair café) aan de inzameling van oude apparaten. Daarvoor wellicht ook een intensievere ophaal-service introduceren.

Het verslag van de meet-up ruilen en delen wordt besproken met het Klimaat Beraad van de gemeenteraad, en zal daarna tijdens de inspraakavond op 7 september aan de gemeenteraad worden aangeboden.

« terug
er zijn al
Ontelbaar veel
meet-ups georganiseerd

Meet-ups

7 september 2024

Energie besparen

7 december 2024

Fair Trade

Donatie
 

Wij worden erg blij van donaties.

Jouw donatie zorgt er voor dat wij meer kunnen bereiken voor een betere klimaatbeheersing.

Scan de QR-code hieronder met het bedrag van jouw keuze. Of kies een eigen bedrag.
Je kan ook klikken op de groene button om te doneren.

Rekeningnummer: NL54RABO0377366234 t.n.v. Mijnklimaatpartij

 

Samen maken we het verschil

 

 Ik doe mee  

Anne-Sophie maakt zich hard voor minder vlees en zuivel

Van maandag 4 t/m zondag 11 maart is het de week zonder vlees en zuivel. Anne-Sophie vraagt hier aandacht voor en eigenlijk ook een oproep: doe mee!

Atelierdag voor groenste gemeente

Kom zaterdag 2 maart om 10.30 uur naar de Klimaatwinkel voor de atelierdag. Er zijn hoveniers en experts aanwezig die jou kunnen helpen met het maken van een groen plan!

Veel belangstelling bij klimaatmarkt

De eerste “klimaatmarkt” is druk bezocht. De bezoekers keken in het Evertshuis naar de laatste film van de Britse natuurfilmer David Attenborough. Wat doet klimaatverandering en wat kunnen we er tegen doen?

© 2021 - 2024 mijnklimaatpartij | Ontwerp & realisatie Matthja Sterk & De Goudse Wolf

© 2021 - 2024 mijnklimaatpartij
Ontwerp & realisatie Matthja Sterk & De Goudse Wolf